W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności doktoranci

Bardzo proszę uczestników studiów doktoranckich  o składanie rocznych sprawozdań   
w ostatecznym  terminie do  20 września 2018 roku do pok. 312.

Uwaga: sprawozdania obowiązkowo powinny być zaopiniowane i podpisane przez opiekuna naukowego.

------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:
- nie powstają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z. innego tytułu,
- ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.
Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Aby Uczelnia zgłosiła doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego, należy wypełnić formularze:
- ZUS ZZA http://www.zus.pl/pliki/formularze/zza.pdf
- oświadczenie (Załącznik nr 1 do Zasad i trybu wnoszenia odpłatności z  tyt. ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich, będących Załącznikiem do Zarządzenia nr 26 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r.)


Wypełnione formularze należy zanieść do p. 214 GG do pani Bożeny Michny.


Link do Zarządzenia Rektora 26/1999 https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/arch_przepisy/zarzadzenia/1999/zarz_26.html
Oświadczenie - załącznik DOC

-------------------------------------------------------------

Wydziałowa Rada Doktorantów na kadencję 2018 podjęła dziś uchwałę, w której wybiera na przewodniczącego Wojciecha Ostrowskiego.


Naszym nowym delegatem do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej została Magdalena Pilarska.

 

W związku z nowym podziałem obowiązków przyjęliśmy, że:

Wojciech Ostrowski – Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów - reprezentuje sprawy doktorantów na Kolegiach Dziekańskich oraz Radach Wydziałów
Magdalena Pilarska – Delegat do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej - reprezentuje nasz Wydział w Radzie Doktorantów Politechniki Warszawskiej (z prawem głosu), przekazuje nam wiadomości z poziomu Uczelni
Michał Grzyb - zajmuje się sprawami dotyczącymi zajęć dla doktorantów, wydziałowych kont pocztowych oraz stroną internetową

Serdecznie pozdrawiamy,
WRD GIK

 

Dodatkowe informacje