W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Wydział Geodezji i Kartografii prowadzi badania naukowe w całym obszarze tematycznym dyscypliny naukowej geodezja i kartografia. Badania te stanowią podstawę rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału a ich wyniki wnoszą wkład do rozwoju ww. dyscypliny. Wyniki te tworzą ponadto dynamicznie uaktualnianą bazę wiedzy niezbędną, wraz z wiedzą pozyskiwaną ze śledzenia literatury fachowej zagranicznej i krajowej, do poprawnej realizacji procesu kształcenia.

W badaniach wykorzystywane są w dużym stopniu osiągnięcia nauk podstawowych w zakresie matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz technik analizy informacji. Ważną rolę odgrywa też wiedza i postęp na polu nauk przyrodniczych (nauki o Ziemi, geomorfologia, ekologia) oraz prawnych i ekonomicznych.

W ponad 90-letniej już działalności Wydziału wypracowany został i jest nadal modernizowany model kształcenia inżyniera geodety dający mu podstawy do ciągłego doskonalenia i nabywania nowych umiejętności celem dostosowywania się do rozszerzającego się i ulegającego przeobrażeniom profilu zawodu geodezyjnego. Stąd też duży nacisk kładziony jest na nauczanie w zakresie nauk podstawowych i ogólnych (matematyka, fizyka, informatyka, prawo, socjologia, itp.).

Obecnie, niezmiernie ważna dla geodety jest wiedza i praktyczna umiejętność posługiwania się technikami pomiarów satelitarnych oraz systemami informacji przestrzennej (Systemy Informacji Geograficznej, Systemy Informacji o Terenie). Poprzez wyspecjalizowanie się w operowaniu informacjami związanymi z terenem geodeta przejmuje rolę koordynatora w przygotowaniu i realizacji dużych inwestycji inżynierskich, wykrywając kolizje w przestrzeni zaistniałe pomiędzy projektami pochodzącymi z różnych branż, kolizje z istniejąca sytuacją w terenie a także rejestrując odchyłki od projektu w wykonanych fragmentach budowli czy urządzeń.

W obecny profil zawodu geodety wchodzi również kataster i szeroko rozumiana gospodarka nieruchomościami (w tym - szacowanie nieruchomości), umożliwiające pracę geodetom w organach administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Powyższa specyfika zawodu geodezyjnego znajduje odzwierciedlenie w treściach nauczania na Wydziale.

Absolwent ze stopniem magistra inżyniera geodety przygotowany jest również do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w szkołach wyższych i instytutach.

Działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału obejmuje:

cały obszar tematyczny geodezji, to jest:

 • grawimetrię,
 • geodezję wyższą,
 • geodezyjne pomiary szczegółowe,
 • geodezję fizyczną,
 • geodezję inżynieryjno - przemysłową i miejską,
 • kataster i gospodarkę nieruchomościami,
 • geodezję w budownictwie podziemnym i górnictwie,
 • geodezję satelitarną,
 • metrologię geodezyjną,
 • astronomię geodezyjną,
 • badania geodynamiczne,
 • fotogrametrię,
 • teledetekcję,
 • kartografię, w tym kartografię matematyczną, redagowanie map, technologię wydania map, kartografię tematyczną, automatyzację w kartografii,
 • systemy informacji geograficznej i terenowej,
 • metody opracowania obserwacji geodezyjnych i rachunek wyrównania,
 • informatykę geodezyjną,
 • ekologię i ochronę gleb.

Dodatkowe informacje