W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Krajowe Ramy Kwalifikacji GiK

Efekty kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia i II-go stopnia.

Efekty kierunkowe obowiązujące dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych zaocznych - I - st.

Opis efektów kształcenia dla przedmiotów - Kierunek: Geodezja i Kartografia. Studia I-go stopnia stacjonarne.

Plan studiów i sylabusy dla poszczególnych przedmiotów

- studia stacj. I-go stopnia. [plik 40 MB]             Matryca efektów kształcenia

Opis efektów kształcenia dla przedmiotów - Kierunek: Geodezja i Kartografia. Studia I-go stopnia niestacjonarne.

Plan studiów i sylabusy dla poszczególnych przedmiotów

- studia niestacj. I-go stopnia. [plik 60 MB]          Matryca efektów kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
SPECJALNOŚĆ: Fotogrametria i Teledetekcja                    Matryca efektów kształcenia

SPECJALNOŚĆ: Geodezja i nawigacja satelitarna              Matryca efektów kształcenia

SPECJALNOŚĆ: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa         Matryca efektów kształcenia

SPECJALNOŚĆ: Kartografia i sys. informacji geograficznej  Matryca efektów kształcenia

SPECJALNOŚĆ: Kataster i Gospodarka Nieruchomościami Matryca efektów kształcenia

SPECJALNOŚĆ: Systemy informacji przestrzennej             Matryca efektów kształcenia

Opis efektów kształcenia dla przedmiotów - Kierunek: Geodezja i Kartografia. Studia II-go stopnia stacjonarne.

Plan studiów i sylabusy dla poszczególnych przedmiotów

- studia stacj. II-go stopnia. [plik 45 MB]            Matryca efektów kształcenia

Opis efektów kształcenia dla przedmiotów - Kierunek: Geodezja i Kartografia. Studia II-go stopnia niestacjonarne.

Plan studiów i sylabusy dla poszczególnych przedmiotów

- studia niestacj. II-go stopnia. [plik 30 MB]            Matryca efektów kształcenia

Zobacz Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Dodatkowe informacje