W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Krajowe Ramy Kwalifikacji GP

Efekty kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia i II-go stopnia.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
SPECJALNOŚĆ: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

SPECJALNOŚĆ: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym


OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTÓW.

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna. Studia I-go stopnia stacjonarne.

Profil ogólnoakademicki Katalog KRK_I_st

Plan studiów i sylabusy dla poszczególnych przedmiotów

- studia stacj. I-go stopnia.

 

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTÓW.

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna. Studia I-go stopnia niestacjonarne.

Profil ogólnoakademicki Katalog KRK_I _nst

Plan studiów i sylabusy dla poszczególnych przedmiotów

- studia niestacj. I-go stopnia.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
SPECJALNOŚĆ: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

SPECJALNOŚĆ: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTÓW.

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna. Studia II-go stopnia stacjonarne.

Profil ogólnoakademicki Katalog KRK_II_st

Plan studiów i sylabusy dla poszczególnych przedmiotów

- studia stacj. II-go stopnia.

 

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTÓW.

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna. Studia II-go stopnia niestacjonarne.

Profil ogólnoakademicki Katalog KRK_II _nst

Plan studiów i sylabusy dla poszczególnych przedmiotów

- studia niestacj. II-go stopnia.

 

 

Zobacz Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Dodatkowe informacje