W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacje dla Kandydatów - Kierunek Geoinformatyka

Geoinformatyka

Szacuje się, że prawidłowe funkcjonowanie większości budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych opiera się na informacji przestrzennej. To nie tylko mapy cyfrowe, zobrazowania lotnicze i satelitarne lub trójwymiarowe modele miast. To również dane, które nie przypominają tradycyjnej mapy i pochodzą z sensorów zanieczyszczeń albo z czipów monitorujących ruch dzikich zwierząt. Żeby te dane w pełni wykorzystać nie wystarczą typowe umiejętności informatyka. Potrzebna jest specjalistyczna wiedza z zakresu geodezji i kartografii. Analiza rynku pracy pokazuje, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów łączących te kompetencje. Tworzenie nowoczesnych produktów geoinformatycznych to nie tylko rozwiązywanie trudnych zagadnień inżynierskich dających dużą satysfakcję, ale także często świetna zabawa. Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu jest podobne na całym świecie, więc przed najlepszymi absolwentami otwiera się globalny rynek pracy.

Geoinf zdj

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce.

Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy. Obecną nazwę nosi od 1954 r. W 2016 r. świętowaliśmy 95 lat pracy dydaktycznej i naukowej.

Kształcimy na trzech kierunkach:

 •     Geodezja i Kartografia
 •     Gospodarka Przestrzenna
 •     Geoinformatyka

Kierunek: GEOINFORMATYKA

Studia stacjonarne (dzienne) I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

Nie ma specjalności.

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł inżyniera.

Absolwenci Geoinformatyki mogą kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii rozwijając swoją wiedzę i umiejętności w jednej z siedmiu specjalności.

Specjalności:

 • Geodezja i Nawigacja Satelitarna
  Geodezyjne i nawigacyjne zastosowanie technologii pomiarowych opartych na sztucznych satelitach Ziemi. Badanie lokalnej i globalnej geodynamiki dla potrzeb zakładania osnów geodezyjnych, monitoringu i zapobiegania geozagrożeniom. Geodezyjne i geofizyczne wykorzystanie precyzyjnych pomiarów ziemskiego pola siły ciężkości.
 • Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
  Geodezyjna Obsługa Inwestycji (m.in. w budownictwie lądowym, wodnym, w górnictwie i transporcie), podstawy geotechniki i geologii w zakresie niezbędnym dla geodezji inżynieryjnej. Monitoring przemieszczeń obiektów inżynierskich realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pomiarowo-kontrolnych. Projektowanie systemów pomiarowych (np. systemy optoelektroniczne), technologie BIM (ang. Building Information Modeling).
 • Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej
  Metodyka  redakcji  i  opracowania  map  oraz  ich  nowoczesnych form publikowania (mapy standardowe, serwisy internetowe, wizualizacje 3D). Grafika komputerowa, oprogramowanie GIS, projektowanie i zakładanie baz danych topograficznych i geograficznych.
 • Fotogrametria i Teledetekcja
  Nowoczesne technologie pozyskiwania danych lotniczych, satelitarnych, UAV i naziemnych wraz z algorytmami ich przetwarzania w celach uzyskania map tematycznych (np. pokrycia terenu) oraz trójwymiarowych modeli obiektów architektonicznych.
 • Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
  Kataster i Gospodarka Nieruchomościami Zakładanie i prowadzenie katastru nieruchomości, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z rozwojem obszarów wiejskich, wycena nieruchomości.
 • Systemy Informacji Przestrzennej
  Systemy Informacji Przestrzennej Projektowanie baz danych przestrzennych, systemów informacji  przestrzennej  oraz  modelowanie  i  analizy przestrzenne w zarządzaniu przestrzenią publiczną. SIP to narzędzie wspomagające proces decyzyjny w gminach, powiatach, województwach, firmach i organizacjach.
 • Mobile Mapping and Navigation Systems
  is an offer for students who have already obtained a bachelor’s degree. We give you the opportunity to acquire knowledge in the field of collecting, processing, and analysis of the spatial data for the needs of modern navigation systems. First of all, you will learn the principles of designing, developing and using mobile measurement platforms and mobile mapping systems (MMS). You will learn how to design location-based systems (LBS) and navigation applications (GNSS, GNSS/INS). Furthermore, you will achieve a comprehensive knowledge about outdoor (self-driving car, UAV) and indoor navigation systems.

Mogą też podjąć studia na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub innych uczelniach na kierunkach o profilu informatycznym.

 

CO PO STUDIACH?

Znajdziesz pracę w:

 • nowoczesnych przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, w tym produkujących oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne;
 • firmach informatycznych;
 • administracji państwowej, w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej;
 • firmach  i  instytucjach  wykorzystujących  zasoby  danych  przestrzennych  m.in  w  takich  sektorach  gospodarki jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo;
 • możesz też prowadzić własną działalność gospodarczą, tworząc innowacyjne spółki start-up.

  Geoinf lokalizacja

NASZE ATUTY

 • To pierwszy w Polsce taki kierunek na uczelni technicznej i pierwszy takiego typu kierunek mający tzw.  „profil  praktyczny”.  Każdy  student  realizuje m.in. trzy miesiące praktyki produkcyjnej w firmie informatycznej lub geoinformatycznej.
 • W roku 2016 , 2017 oraz 2020 Geoinformatyka otrzymała Certyfikat „Studia z Przyszłością”.
 • Zajęcia prowadzą u nas specjaliści z firm informatycznych i geoinformatycznych.

Po ukończenu studiów na kierunku Geoinformatyka będziesz potrafił łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk  geoinformacyjnych  (w  szczególności  geodezji  i kartografii). To przygotowanie pozwoli Ci kreować innowacyjne produkty geoinformacyjne – wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi. Będziesz potrafił zaprojektować i wykonać oprogramowanie lub systemy wspomagające pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących informację przestrzenną (w tym geograficzną). Będziesz przygotowany zarówno do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach działających w  sektorze  informatyki,  geodezji  i  kartografii,  jak  i w innych sektorach gospodarki, których działalność związana jest z zarządzaniem geoinformacją, np. telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo.

DZIAŁNOŚĆ STUDENCKA:

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - GEOIDA

Działa  od  1994  r.  skupiając  się  na  popularyzacji  zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii oraz geoinformatyki.  Jej  celem  jest  również  pobudzanie  zainteresowania pracą naukową i organizacyjną wśród studentów oraz promowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia mają okazję współtworzyć oraz brać udział w licznych krajowych, a także międzynarodowych konferencjach i wyjazdach. Organizacja stawia na integrację, rozwój osobisty oraz współpracę z innymi jednostkami badawczymi i firmami z całej Polski.

Koło Naukowe Geodezji i Kartografii

Działa od 2014 r. i zrzesza studentów zainteresowanych rozwojem naukow ym oraz zdoby waniem nowej wiedzy z zakresu geodezji i geoinformatyki. Członkowie Koła pracują nad wieloma innowacyjnymi i interdyscyplinarnymi projektami pozwalającymi nie tylko poszerzyć wiedzę ze studiowanego kierunku, ale także zdobyć całe spektrum nowych i przydatnych umiejętności. Zrealizowane projekty są często prezentowane w formie referatów, posterów lub publikacji podczas konferencji na terenie Polski oraz za granicą. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcę w pełni przyswoić i wykorzystać wiedzę zdobytą w toku studiów.

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Geodezji i Kartografii

To  grupa  osób  reprezentująca  wszystkich  studentów naszego wydziału. Jej zadaniem jest uczestniczenie  w  Radach  Wydziału,  Komisjach  Programowych  i w posiedzeniach Parlamentu Studentów. W imieniu wszystkich studentów wyraża opinie o harmonogramie studiów i sesji egzaminacyjnych oraz o planach zajęć. Organizuje wydarzenia kulturowe, rozrywkowe oraz sportowe m.in.: wyjazdy integracyjne, Otrzęsiny, Bal Wydziału Geodezji i Kartografii, ale także dydaktyczne, np. Złota Kreda - konkurs na najlepszych prowadzących naszego wydziału. Rozpatruje wnioski i przyznaje stypendia socjalne i naukowe, zapomogi oraz miejsca w Domach Studenckich.

Dodatkowe informacje