W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

- Geodezja i Kartografia
- Gospodarka Przestrzenna
- Geodesy and Cartography (specjalność Mobile Mapping and Navigation Systems)

rozpoczynające się w lutym 2020 r. jest prowadzona według poniższego harmonogramu

Data Szczegóły procesu rekrutacji
8 stycznia 2020 r. początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów w I turze przyjęć
10 lutego 2020 r. koniec zapisów w I turze przyjęć
11 lutego 2020 r. ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (do g. 12.00)
i składania dokumentów w I turze przyjęć oraz ogłoszenie wyników I tury przyjęć a także informacja o przedłużeniu zapisów, dokonywaniu opłaty rekrutacyjnej oraz składaniu dokumentów w II turze przyjęć
12 lutego 2020 r. początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów w II turze przyjęć
13 lutego 2020 r. koniec zapisów w II turze przyjęć
14 lutego 2020 r. koniec dokonywania opłaty rekrutacyjnej i składania dokumentów w II turze przyjęć (do g. 12.00) oraz ogłoszenie wyników II tury przyjęć a także w przypadku przedłużenia rekrutacji informacja o zapisach, dokonywaniu opłaty rekrutacyjnej oraz składaniu dokumentów

Składanie dokumentów w I turze przyjęć odbywa się w dniach od 8 stycznia do 11 lutego 2020 r.
w godzinach pracy Dziekanatu pok.128 GG

poniedziałek 11.00 - 14.30
wtorek 10.00 - 13.00
środa 11.00 - 14.00
czwartek 11.00 - 14.30
tel. 22 234 72 25

UWAGA !!! Przed dostarczeniem dokumentów należy do dnia 10 lutego 2020 r. zapisać się na studia na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej www.zapisy.pw.edu.pl oraz do dnia 11 lutego 2020 r. do g. 12.00 wnieść opłatę rekrutacyjną.


Kandydaci oraz absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 1 października 2019 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, po zarejestrowaniu się i po dokonaniu wpłaty składają:
•    życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
•    dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 – dotyczy tylko kandydatów na kierunek Geodesy and Cartography
•    dokument tożsamości (do wglądu)
•    2 aktualne fotografie – zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem – dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW,
•    potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
•    deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.
Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.

Pozostali kandydaci składają następujące dokumenty:
•    życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
•    kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia - (oryginał dyplomu do wglądu),
•    kserokopię suplementu - (oryginał suplementu do wglądu ),
•    zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego z podaniem średniej ocen ze studiów wyrażonej liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – w przypadku gdy uczelnia nie zdążyła wydać dyplomu ukończenia studiów wyższych,

•   dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, chyba że dotychczasowa nauka lub studia odbywały się w tym języku – dotyczy tylko kandydatów na kierunek Geodesy and Cartography,

•    kserokopię dowodu osobistego - (oryginał dowodu osobistego do wglądu),
•    2 aktualne fotografie – zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem – dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW,
•    potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
•    deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.


UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.
Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.


Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia stacjonarne II stopnia


https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia


Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, uwzględniające prowadzenie jej na profile specjalności, zawiera Uchwała nr 15/2018 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodesy and Cartography (specjalność Mobile Mapping and Navigation Systems)
 

Dodatkowe informacje