W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Praktyki studenckie

Najważniejsze informacje na temat obowiązkowych praktyk studenckich:

1. Obowiązkowe praktyki studenckie (zawodowe) na Wydziale Geodezji i Kartografii realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Czas trwania praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi dla kierunków Geodezja i Kartografia (GiK) i Gospodarka Przestrzenna (GP), co najmniej 4 tygodnie (5 dni roboczych x 8 godzin dziennie) czyli 160 godzin a dla kierunku Geoinformatyka (GI) co najmniej 3 miesiące lub 6 miesięcy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.

2. Praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mogą być realizowane w kilku etapach. Na kierunku GiK po I, II lub III roku studiów, na kierunku GP po II lub III roku studiów a na kierunku GI w trakcie 7 semestru maksymalnie w 2 etapach ( 3 miesiące). Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku GI obowiązkowe praktyki będą trwały 6 miesięcy.

3. Praktykę można odbywać w kilku przedsiębiorstwach, przy czym studenci kierunków GiK i GP każdorazowo zobowiązani są do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania a studenci kierunku GI powinni uzgodnić miejsce odbywania praktyk z opiekunem praktyk, jeśli przedsiębiorstwo nie jest wymienione na liście rekomendowanych pracodawców.

4. Studenci odbywający praktykę zawodową mają obowiązek ubezpieczyć się od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia tego studenci dokonują indywidualnie, a potwierdzenie ubezpieczenia jest podstawą wydania porozumienia i skierowania. (Studenci mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów PW; więcej informacji w aktualnościach w USOS lub na stronie Politechniki Warszawskiej w aktualnościach).

5. Student odbywa praktyki, realizowane przez podmiot zewnętrzny, na podstawie porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich i skierowania.

6. Student powinien pobrać ze strony Wydziału wzór porozumienia i skierowania i wypełniony złożyć w dziekanacie (pok. 126) w celu zarejestrowania i podpisania przez Dziekana (porozumienie wydruk dwustronny x3 i skierowanie x1), a po podpisaniu odebrać.

7. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien oddać do dziekanatu (pok.126) podpisany przez pracodawcę jeden egzemplarz porozumienia i pobrać ze strony internetowej Wydziału formularz sprawozdania z przebiegu praktyk studenckich.

8. Porozumienia i skierowania będą wydawane najpóźniej do końca czerwca. W wakacje (lipiec, sierpień i pierwsza połowa września) nie będzie można podpisać porozumienia ani dostać skierowania!

9. Po zakończeniu praktyki należy wziąć od przełożonego lub zakładowego opiekuna praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz uzyskać potwierdzenie na sprawozdaniu z przebiegu praktyk studenckich.

10. Praktyka zostanie zaliczona na podstawie dokumentacji, jeżeli student:

  • odbędzie praktykę łącznie w wymiarze przedstawionym w punkcie I.1,
  • na kierunkach GiK i GP złoży do wydziałowego opiekuna praktyk lub dziekanatu (pok.126) do końca jesiennej sesji poprawkowej zaświadczenie o odbyciu praktyki i sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich a
  • na kierunku GI złoży do wydziałowego opiekuna praktyk lub dziekanatu (pok.126) zaświadczenie o odbyciu praktyki i sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich oraz dodatkowo ankietę wypełnioną przez studenta i pracodawcę.
  • uzyska pozytywną opinię od opiekuna praktyk

11. Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

12. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki odbywanej poza granicami kraju w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany uprzednio program praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z jej przebiegu.

13. Wszystkie sprawy merytoryczne związane z praktykami, w szczególności te dotyczące zgodności treści praktyk z ramowym programem praktyk, rozstrzyga wydziałowy opiekun praktyk w porozumieniu z Dziekanem.

 

 

Informacje dla kierunku geoinformatyka - pobierz 

Zakres zadań studentów w ramach praktyk na kierunku Geoinformatyka .PDF

Pełne informacje zawiera ramowy program praktyk odpowiednio:
dla kierunku geodezja i kartografia - pobierz
dla kierunku gospodarka przestrzenna - pobierz

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wzór skierowania .Doc >>>

Wzór porozumienia GiK .Doc >>>

Wzór porozumienia GP .Doc >>>

Wzór porozumienia GI .Doc >>>

Sprawozdanie .Doc >>>

 

 

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiadają Opiekunowie Praktyk, pracę Opiekunów koordynuje Prodziekan ds. Studenckich.

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. PW
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 39, tel. 022 234-7392
Dyżur: p.39; środa godz. 15-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek "Geodezja i Kartografia"

dr inż. Waldemar Odziemczyk
Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 304, tel. 022 234-7299
Dyżur: p.304; 
studia dzienne: poniedziałek  11.15 - 12.00
studia zaoczne: sobota  14.30 - 15.15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek "Gospodarka Przestrzenna"

dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Prof. PW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 339, tel. 022 234-5393

Dyżur: p.339;  czwartek godz. 15-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek "Geoinformatyka"

dr inż. Anna Fiedukowicz

Zakład Kartografii

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 329, tel. 022 234-5590

Dyżur: p.329; poniedziałek  10:00 - 11.00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje