W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezja i Kartografia     
Stacjonarne I-go stopnia

Semestr 1:

Podstawy ekologii i ochrony środowiska     
Podstawy geodezji
Podstawy nauk o Ziemi i geomorfologii   
Algebra liniowa w geodezji     
Analiza matematyczna
Fizyka     
Geometria wykreślna
Grafika inżynierska 1

Semestr 2:

Podstawy geodezji
Podstawy gleboznawstwa       
Rachunek wyrównawczy (z elementami informatyki)
Analiza matematyczna
Fizyka
Probabilistyczne podstawy opracowania obserwacji
Język obcy   
Ćwiczenia terenowe po I roku z podstaw geodezji

Obieralne        
Podstawy zarzadzania
Prawo rodzinne i spadkowe 


Semestr 3:

Astronomia geodezyjna z geodynamiką
Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji (ETP)
Geodezja wyższa     
Podstawy Budownictwa     
Rachunek wyrównawczy (z elementami informatyki)   
Geometria różniczkowa
Grafika inżynierska 2    
Informatyka geodezyjna  

Obieralne        
Wprowadzenie do baz danych   

Semestr 4:

Geodezja satelitarna
Geodezja wyższa     
Geodezyjne Pomiary Szczegółowe     
Podstawy fotogrametrii     
Systemy informacji o terenie     
Informatyka geodezyjna II
Ćwiczenia terenowe po II roku z Geodezji Wyższej i Geodezji Satelitarnej    
Obieralne        
Podstawy odwzorowań kartograficznych    

Semestr 5:

Wprowadzenie do kartografii nawigacyjnej     
Kartografia topograficzna     
Fotogrametryczne technologie pomiarowe  
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa     
Geodezyjne Pomiary Szczegółowe     
Kataster nieruchomości     
Planowanie przestrzenne     
Teledetekcja   
Obieralne        
Prawo (cywilne, administracyjne, gospodarcze)          


Semestr 6:

Ćwiczenia terenowe z astronomii geodezyjnej (w trakcie 6 sem.)     
Geodezyjne pomiary przemieszczeń
Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii i kartografii (w trakcie 6 sem.)     
Systemy informacji przestrzennej - aplikacje geodezyjno-kartograficzne
Wybrane zagadnienia teledetekcji środowiska     

Podstawy gospodarki gruntami na obszarach wiejskich     
Fotogrametryczne technologie pomiarowe     
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Podstawy wizualizacji kartograficznych     
Teledetekcja II     

Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjno przemysłowej - 4 dni     
Ćwiczenia terenowe z geodezyjnych pomiarów szczegółowych - 8 dni  

Obieralne        
Negocjacje
    
Semestr 7:

Obieralne        
Geodezja miejska     
Szacowanie nieruchomości     
Kartograficzne wizualizacje multimedialne i trójwymiarowe     
Gospodarka nieruchomościami   

 
Praktyki (4 tygodnie)     
Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej
Seminarium dyplomowe - KGIiSP-K     
Seminarium dyplomowe - KGWiAG     
Seminarium dyplomowe - ZFTiSIP     
Seminarium dyplomowe - ZKAR     
Seminarium dyplomowe - ZKiGN 

 

Dodatkowe informacje