W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Praktyki studenckie

 Najważniejsze informacje na temat obowiązkowych praktyk studenckich:

 • Obowiązkowe praktyki studenckie (zawodowe) na Wydziale Geodezji i Kartografii realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Czas trwania praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi, co najmniej 4 tygodnie.
 • Praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mogą być realizowane w kilku etapach. Na kierunku Geodezja i Kartografia po I, II lub III roku studiów, a na kierunku Gospodarka Przestrzenna po II lub III roku studiów.
 • Praktykę można odbywać w kilku przedsiębiorstwach, przy czym student każdorazowo zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania.
 • Studenci odbywający praktykę zawodową mają obowiązek ubezpieczyć się od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia tego studenci dokonują indywidualnie, a potwierdzenie ubezpieczenia jest podstawą wydania porozumienia i skierowania. (Studenci mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów PW; więcej  informacji w aktualnościach na Wirtualnym Dziekanacie i w USOS lub na stronie Politechniki Warszawskiej w aktualnościach).
 • Student odbywa praktyki, realizowane przez podmiot zewnętrzny, na podstawie porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich i skierowania.

  Dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016:

 • Student powinien zarejestrować się w Wirtualnym Dziekanacie wybierając opcję praktyki i wypełnić wszystkie dane związane z proponowanym miejscem i datą praktyk.
 • Po zaakceptowaniu przez Dziekanat (inf. w Wirtualnym Dziekanacie) propozycji studenta należy zgłosić się do dziekanatu ds. studenckich (p.126) i odebrać trzy wypełnione i podpisane przez Dziekana formularze porozumienia razem z formularzem skierowania oraz oddać potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  Dotyczy studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017:

 • Student powinien pobrać ze strony Wydziału wzór porozumienia i skierowania i wypełniony  złożyć w dziekanacie (pok. 126) w celu zarejestrowania i podpisania przez Dziekana  (porozumienie wydruk dwustronny x3 i skierowanie x1), a po podpisaniu odebrać.

  Dotyczy wszystkich studentów:

 • Przed rozpoczęciem praktyki student powinien oddać do dziekanatu (pok.126) podpisany przez pracodawcę jeden egzemplarz porozumienia i pobrać ze strony internetowej Wydziału formularz sprawozdania z przebiegu praktyk studenckich.
 • Porozumienia i skierowania będą wydawane najpóźniej do końca czerwca. W wakacje (lipiec, sierpień i pierwsza połowa września) nie będzie można podpisać porozumienia ani dostać skierowania!
 • Po zakończeniu praktyki należy wziąć od przełożonego lub zakładowego opiekuna praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki, sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich.

 

Praktyka zostanie zaliczona na podstawie dokumentacji, jeżeli student:

 1. odbędzie praktykę łącznie w wymiarze co najmniej 4 tygodni,
 2. złoży do wydziałowego opiekuna praktyk do końca bieżącego roku akademickiego zaświadczenie o odbyciu praktyki i sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich.
 • Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Student taki powinien także zarejestrować się w wirtualnym dziekanacie (studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016) lub wypełnić druk  skierowania (studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2016/2017 )
 • Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki odbywanej poza granicami kraju w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany uprzednio program praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z jej przebiegu.
 • Student taki powinien także zarejestrować się w wirtualnym dziekanacie (studenci rozpoczynający w roku akademickim 2015/2016) lub wypełnić druk  skierowania (studenci rozpoczynający od roku akademickiego  2016/2017)
 • Wszystkie sprawy merytoryczne związane z praktykami, w szczególności te dotyczące zgodności treści praktyk z ramowym programem praktyk, rozstrzyga wydziałowy opiekun praktyk.

 

Informacje dla kierunku geoinformatyka - pobierz 

Zakres zadań studentów w ramach praktyk na kierunku Geoinformatyka .PDF

Pełne informacje zawiera ramowy program praktyk odpowiednio:
dla kierunku geodezja i kartografia - pobierz
dla kierunku gospodarka przestrzenna - pobierz

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1Wzór skierowania .Doc

Wzór porozumienia GiK .Doc

Wzór porozumienia GP .Doc

Wzór porozumienia GI .Doc

Sprawozdanie .Doc

 

 

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiadają Opiekunowie Praktyk, pracę Opiekunów koordynuje Prodziekan ds. Studenckich.

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. PW
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 39, tel. 022 234-7392
Dyżur: p.39; środa godz. 15-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek "Geodezja i Kartografia"

dr inż. Waldemar Odziemczyk
Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 304, tel. 022 234-7299
Dyżur: p.304; 
studia dzienne: poniedziałek  11.15 - 12.00
studia zaoczne: sobota  14.30 - 15.15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek "Gospodarka Przestrzenna"

dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Prof. PW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 339, tel. 022 234-5393

Dyżur: p.339;  czwartek godz. 15-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek "Geoinformatyka"

dr inż. Anna Fiedukowicz

Zakład Kartografii

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 329, tel. 022 234-5590

Dyżur: p.329; poniedziałek  10:00 - 11.00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje