W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Stypendia

Stypendium doktoranckie

Podstawowe informacje:
O liczbie przyznanych stypendiów i podziale stypendiów na lata decyduje Dziekan Wydziału.
Istotną kwestią jest wypełnienie obowiązku dydaktycznego w wymiarze 60 h przez wszystkich doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie.

Kryteria: Dec. nr 36/2016 - Kryteria przyzn. styp. doktoranckiego [do pobrania »]


Termin składania wniosku:
Wniosek należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim,
Miejsce składania wniosku: Sekretariat studiów doktoranckich pok. 312 GG

Załączniki do wniosku:
nowoprzyjęci doktoranci

  • kopia suplementu dyplomu i wyniki rekrutacji

doktoranci od 2 roku

  • sprawozdania semestralne Komisja pobiera z sekretariatu Kierownika Studiów Doktoranckich
  • zaświadczenia/certyfikaty (kopia) uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach
  • zaświadczenie o działalności samorządowej potwierdzone przez Przewodniczącego Rady Doktorantów PW

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Podstawowe informacje: Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest w oparciu o listy rankingowe tworzone oddzielnie dla każdego roku studiów doktoranckich na podstawie punktów przyznawanych za osiągnięcia w minionym roku studiów doktoranckich.
Kryteria: Dec. nr 37/2016 - Kryteria przyzn. zwiększenia styp. doktoranckiego [do pobrania »]


Termin składania wniosku:
Wniosek należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim,
Miejsce składania wniosku: Sekretariat studiów doktoranckich pok. 312 GG

Załączniki do wniosku:
nowoprzyjęci doktoranci

  • kopia suplementu dyplomu oraz wyniki rekrutacji

doktoranci od 2 roku –

  • sprawozdania semestralne Komisja pobiera z sekretariatu Kierownika Studiów Doktoranckich
  • zaświadczenie o działalności samorządowej potwierdzone przez Przewodniczącego Rady Doktorantów PW

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Podstawowe informacje: O liczbie przyznanych stypendiów i podziale stypendiów na lata decyduje Komisja stypendialna.
Kryteria:   Dec. nr 38/2016 - Kryteria przyznania stypendiów dla najlepszych doktorantów [do pobrania »]


Termin składania wniosku:
Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.
Miejsce składania wniosku: Biuro Dziekana ds. Studenckich pok. 126 GG

Załączniki do wniosku:
nowoprzyjęci doktoranci

  • kopia suplementu dyplomu i wyniki rekrutacji

doktoranci od 2 roku –

  • kopia sprawozdań semestralnych z ostatniego roku akademickiego

Stypendia socjalne


Szczegółowe informacje o dostępnej pomocy materialnej dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich>>>

Kwestionariusz osobowy dla rejestracji danych w systemie SAP [do pobrania >>]

 

Dodatkowe informacje