W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rekrutacja na studia doktoranckie Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z Uchwałą nr 86/XLIX/2017 z dnia 19/04/2017 Senatu PW

PDF do pobrania »  

Zgodnie z Uchwałą nr 11/2017 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW
z dnia 25 maja 2017r.

PDF do pobrania »

rekrutacja na studia doktoranckie przeprowadzana jest raz w roku!

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA KANDYDATÓW „REKRUTACJA PW” NA SEM.ZIM. 2018/2019 - STUDIA DOKTORANCKIE  TRWA  W OKRESIE 4.06 – 31.08.2018 r.

WYKAZ OPIEKUNÓW NAUKOWYCH

Wszyscy kandydaci są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Ogólnymi zasadami przyjeć na studia doktoranckie >>>  

Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl

Dokumenty należy składać w Sekretariacie studiów doktoranckich  pok 312

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej. Zgoda kierownika studiów doktoranckich. Zgoda dyrektora/kierownika na wykonywanie pracy doktorskiej w danym instytucie / zakładzie.    [do pobrania]
 2. Poświadczoną przez uczelnię (Wydział) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
 3. Życiorys.
 4. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub odpis wyżej wymienionego dokumentu.
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania wydaje sekretariat studiów doktoranckich GiK).
 6. Wypełniona karta informacyjna [do pobrania].
 7. Kwestionariusz osobowy [do pobrania].
 8. 3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm).
 9. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI.
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia. [do pobrania]
 11. Po zakwalifikowaniu: Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Dodatkowe informacje