W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

PRZEWODY DOKTORSKIE

ROZPRAWY DOKTORSKIE

Mgr inż. Kamil Latuszek

Promotor: dr hab. inż. Paweł Pędzich

Recenzenci:
dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. AM
(Akademia Morska w Szczecinie)  [recenzja do pobrania PDF]

dr hab. inż. Krystian Kozioł
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)  [recenzja do pobrania PDF]

Temat pracy: „Minimalizacja zniekształceń odwzorowań wielostożkowych według kryteriów Airy'ego oraz Fioriniego”.  [streszczenie do pobrania PDF]

Obrona: 30. 01. 2020 r. o godzinie 12.30 w Sali 206 Gmachu Głównego Zaproszenie na obronę >>>

-------------

Mgr inż. Anna Fijałkowska

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW

Recenzenci:

Dr hab. inż. Anna Bielska, prof. PW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska [recenzja do pobrania PDF]

Dr hab. inż. Marek Mróz
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [recenzja do pobrania PDF]

Temat pracy: Zastosowanie technologii GIS do badania wrażliwości modelu erozji wodnej gleb [streszczenie do pobrania PDF]

Obrona: 27. 09. 2019 r. o godzinie 11.00 w Sali 206 Gmachu Głównego Zaproszenie na obronę >>>

 

Mgr inż. Kamil Krasuski (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)

Promotor: Dr hab. inż. Janusz Ćwiklak, prof. LAW

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni [recenzja do pobrania PDF]

Dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UM
Katedra Geodezji i Oceanografii, Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni [recenzja do pobrania PDF]

Temat pracy: Badania dokładności pozycjonowania statku powietrznego z użyciem metody kodowej SPP [streszczenie do pobrania PDF]

Obrona: 26. 09. 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali 206 Gmachu Głównego Zaproszenie na obronę >>>

 

Mgr inż. Małgorzata Radło-Kulisiewicz

Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Chmiel

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie [recenzja do pobrania PDF]

Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  [recenzja do pobrania PDF]

Temat pracy: Wykorzystanie pochodnych NMT w modelowaniu pokrywy glebowej w krajobrazie młodo glacjalnym dla bazy danych o glebach o poziomie uogólnienia odpowiadającym mapom w skali 1:250 000  [streszczenie do pobrania PDF]

Obrona: 23. 09. 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali 206 Gmachu Głównego Zaproszenie na obronę >>>

Mgr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek

Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. uczelni
Recenzenci:
Dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR  - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie [recenzja do pobrania PDF]
Dr hab. inż. Przemysław Leń, prof. uczelni  - Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie [recenzja do pobrania PDF]

Obrona: 05.07.2019 r. o godzinie 12.15 w Sali 206 Gmachu Głównego Zaproszenie na obronę >>>

Temat pracy: "Propozycja metodyki prac scaleniowych w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich w Polsce" [streszczenie do pobrania PDF]

Mgr inż. Sławomir Łapiński

Promotor: Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny - Instytut Geodezji i Geoinformatyki - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu [recenzja do pobrania PDF]
Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński - Katedra Geodezji - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska [recenzja do pobrania PDF]

Obrona: 24.06.2019 r. o godzinie 12.15 w Sali 206 Gmachu Głównego Zaproszenie na obronę >>>

Temat pracy: "Badanie minimalnych wykrywalnych przemieszczeń w sieci kontrolnej dla różnych definicji obliczeniowego układu odniesienia" [streszczenie do pobrania PDF]


Mgr inż. Przemysław Dykowski

Promotor: Prof. dr hab. inż. Jan Kryński - Instytut Geodezji i Kartografii   
Recenzenci:
Dr hab. inż. Piotr Banasik - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie [recenzja do pobrania PDF]
Dr hab. Janusz Walo, prof. uczelni - Politechnika Warszawska [recenzja do pobrania PDF]

Obrona: 16.05.2019 r. o godzinie 09.15 w Sali 206 Zaproszenie na obronę >>>

Temat pracy: "Analiza czynności wpływających na wiarygodność wyznaczeń przyśpieszenia siły ciężkości grawimetrem absolutnym A10" [streszczenie do pobrania PDF]


Mgr inż. Marzena Wicht

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak  
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz Lotnicza Akademia Wojskowa [recenzja do pobrania PDF]
Dr hab. Magdalena KuchcikPolska Akademia Nauk [recenzja do pobrania PDF]

Obrona: 11.04.2019 r. o godzinie 09.30 w Sali 206 Zaproszenie na obronę >>>

Temat pracy: „Spatial morphometric methodology for deriving and evaluating urban ventilation corridors”.

Streszczenie rozprawy doktorskiej
PL [do pobrania...]
ENG [do pobrania...] 


Mgr inż. Michał Wyszomirski

Promotor: Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW   
Recenzenci:
Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski [recenzja do pobrania PDF]
Dr hab. inż. Krystian Kozioł - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica [recenzja do pobrania PDF]

Obrona: 24.04.2019 r. o godzinie 11.15 w Sali 206 Zaproszenie na obronę >>>

Temat pracy: „Koncepcja zintegrowanej bazy danych przestrzennych dla systemów BIM i GIS”.


Mgr inż. Andrzej Borkowski

Promotor: Dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. PW
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki (Wojskowa Akademia Techniczna) [recenzja do pobrania PDF]
Prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki (Politechnika Warszawska) [recenzja do pobrania PDF]

Obrona: 25.04.2019 r. o godzinie 13.15 w Sali 206
Temat: Modelowanie geostatystyczne stanu zanieczyszczeń gleb na podstawie depozycji z powietrza atmosferycznego
Streszczenie rozprawy doktorskiej  [do pobrania...]

 

ZAKOŃCZONE - po obronie

Mgr Zofia Sczepaniak-Kołtun

Promotor: dr hab. inz Robert Olszewski
Recenzeci:
Dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG [recenzja do pobrania PDF]

Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka [recenzja do pobrania PDF]

Obrona: 29.11.2018 r. o godzinie 11.30 w Sali 206
Temat: „Harmonizacja treści sytuacyjnej baz danych topograficznych z modelem wysokościowym na przykładzie obiektów hydrograficznych”

Mgr inz. Bartłomiej Bielawski

Promotor: dr hab. inz Robert Olszewski
Recenznci:
dr hab inż Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw. PWr [recenzja do pobrania PDF]

Dr hab. Mieczysław Kunz [recenzja do pobrania PDF]
Obrona: 13.12.2018 r. o godzinie 13.00 w Sali 206
Temat: „Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym”

Mgr inż. Michał Kukułka

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
Recenzenci:
Prof. dr hab. Jacek Kozak [recenzja do pobrania PDF]
Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw. PWr [recenzja do pobrania PDF]


Termin obrony  03.07.2018 godz 11.30 sala 206 GG Zaproszenie>>>
Temat: „Koncepcja kartograficznego systemu wspomagania użytkowników serwisów geoinformacyjnych”
Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Mgr inż. Jacek Marciniak

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Felski [recenzja do pobrania PDF]
Dr hab. inż. Witold Kazimierski [recenzja do pobrania PDF]


Termin obrony 02.07.2018 godz 11.30 sala 206 GG  Zaproszenie>>>
Temat: „Wykorzystanie kartograficznych modeli wnętrz budynków do podniesienia jakości procesu nawigacji”
Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Mgr inż. Jakub Markiewicz

Promotor: Dr hab inż. Dorota Zawieska, prof. PW

Recenzenci:

Dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) [recenzja do pobrania PDF]
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut (Akademia Górniczo-Hutnicza) [recenzja do pobrania PDF]

Termin obrony rozprawy doktorskiej:  19.04.2018 o godzinie 13.15 w sali 206 Gmachu Głównego [zaproszenie do pobrania...]

Temat: Badanie możliwości wykorzystania rastrów intensywności oraz metod dopasowania obrazów w automatycznej orientacji danych z naziemnego  skaningu laserowego

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Wojciech Dominik

Promotor: Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW

Recenzenci:

Profesor dr hab. inż. Krystian Pyka
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie [recenzja do pobrania PDF]

Dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT
WAT, Wydział Inżynierii Lodowej i Geodezji [recenzja do pobrania PDF]

Termin obrony rozprawy doktorskiej:  05.04.018 r. o godz. 11:15 w Sali 206 Gmachu Głównego [zaproszenie do pobrania...]

Temat: Wykorzystanie nadliczbowości zdjęć lotniczych do generowania umerycznego modelu pokrycia terenu na podstawie gęstego dopasowania obrazów

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr Radosław Rogoziński

Promotor: Dr hab. inż. Krystyna Czarnecka, prof. PW

Recenzenci:

Dr hab. inż. Elżbieta Welker, prof. Akademii Marynarki Wojennej
(Instytut Geodezji i Kartografii) [recenzja do pobrania PDF]

Prof. nzw. dr hab. Marek Kaczorowski 
(Centrum Badań Kosmicznych, PAN) [recenzja do pobrania PDF]

Prof. dr  hab. Izabela Bojakowska  [recenzja do pobrania PDF]

Termin obrony rozprawy doktorskiej:  14.12.2017 r. o godz. 13:15 w Sali 206 Gmachu Głównego [zaproszenie do pobrania...]

Temat: Analiza zmian położenia wirtualnego bieguna geomagnetycznego Ziemi na podstawie badań paleomagnetycznych złoża Lębork

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Anna Fiedukowicz

Promotor: Dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW

Recenzenci:

Dr hab. Wiesław Ostrowski
(Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski) [recenzja do pobrania PDF]


Dr hab. inż. Krystian Kozioł
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) [recenzja do pobrania PDF]

Temat: Metodyka wykorzystania reduktów i reguł przybliżonych w procesie generalizacji informacji geograficznej

Termin obrony rozprawy doktorskiej:  16.11.2017 r. o godz. 11.00 w Sali 206 Gmachu Głównego [zaproszenie do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Helena Łoś

Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska

Recenzenci:

Dr hab. Stanisław Lewiński, prof. CBK
(Centrum Badań Kosmicznych) [recenzja do pobrania PDF]

Dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) [recenzja do pobrania PDF]

Temat: Badanie wpływu polaryzacji i częstotliwości danych satelitarnych SAR na dokładność określania zasięgu i struktury zjawisk lodowych na rzekach

Termin obrony rozprawy doktorskiej:  26.10.2017 r. o godz. 13.15 w Sali 206 Gmachu Głównego [zaproszenie do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

 

Mgr inż. Agnieszka Turek

Promotor: Prof. dr hab. Alina Maciejewska

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman  [recenzja do pobrania PDF]

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. inż. Jerzy Chmiel  [recenzja do pobrania PDF]

(Politechnika Warszawska)

Temat: Analiza możliwości zagospodarowania obszarów poprzemysłowych na terenach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 18.07.2017 r. o godz. 12:00 w Sali 206 Gmachu Głównego PW [zaproszenie do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Tomasz Kogut (Politechnika Koszalińska)

Promotor: Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski  [recenzja do pobrania PDF]

(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka  [recenzja do pobrania PDF]

(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Temat: Badanie skuteczności wykrywania obiektów dna morskiego z wykorzystaniem analizy pełnego kształtu fali odbitej lotniczego skaningu batymetrycznego

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 11.05.2017 r. o godz. 12.15 w Sali 206 Gmachu Głównego PW [zaproszenie do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Justyna Wójcik - Leń

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW
Promotor pomocniczy: Dr inż. Anna Bielska

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Karol Noga [recenzja do pobrania PDF]

(Wyższa Szkoła  Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie)

Dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR [recenzja do pobrania PDF]

(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Temat: Koncepcja zagospodarowania wybranych obszarów problemowych w procesie scalania gruntów

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 03.11.2016 r. o godz. 12.15 w Sali 206 Gmachu Głównego PW [zaproszenie do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Wioleta Krupowicz

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof PW

Recenzenci:

dr hab. inż. Jerzy Chmiel  [recenzja do pobrania PDF]

(Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Jarosław Janus [recenzja do pobrania PDF]

(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Temat: Metodyka kształtowania sieci dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych

Termin obrony rozprawy doktorskiej:   20.10.2016 r. o godz. 12.15 w Sali 206 Gmachu Głównego PW
[zaproszenie do pobrania... ]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Natalia Sajnóg

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof PW

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek [recenzja do pobrania PDF]

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. inż. Paweł Hanus  [recenzja do pobrania PDF]

(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Temat: Metodyka określania zasięgu służebności przesyłu dla potrzeb rejestracji w katastrze nieruchomości.

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 28. 09. 2016 r. o godz. 14.15 w sali 206 GG PW
[zaproszenie do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Magdalena Karabin-Zych

Promotor: Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin  [recenzja do pobrania PDF]
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW  [recenzja do pobrania PDF]
(Politechnika Warszawska)

Temat: Koncepcja modelowego ujęcia podziałów nieruchomości w Polsce na podstawie wybranych rozwiązań w krajach Unii Europejskiej

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 03. 12. 2015 r. o godz. 12.30 w sali 206 GG PW
[do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Olga Matuk-Ucieklak

Promotor: Dr hab. inż. Karystyna Czarnecka, prof PW

Recenzenci:

Dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT  [recenzja do pobrania PDF]
 (Wojskowa Akademia Techniczna)

Dr hab. inż. Marcin Karabin,  [recenzja do pobrania PDF]

(Politechnika Warszawska)

 

Temat: Trójwymiarowy opis przestrzeni  inwestycji  podziemnej na potrzeby  nowoczesnych  systemów  katastralnych

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 26. 11. 2015 r. o godz. 11.15 w sali 206 GG PW
[do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

 

Mgr inż. Agnieszka Cienciała

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof PW

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek [recenzja do pobrania PDF]

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH  [recenzja do pobrania PDF]

(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Temat: Koncepcja usystematyzowania i zalgorytmizowania procesu geodezyjnoprawnego przy ustalaniu stanu prawnego nieruchomości

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 29. 10. 2015 r. o godz. 11.15 w sali 123 GG PW
[do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Sebastian Różycki

Doktorant na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

Promotor: Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof PW

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz [recenzja do pobrania PDF]
(Politechnika Koszalińska)
Dr hab. inż. Marek Mróz prof. UWM  [recenzja do pobrania PDF]
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii

Temat: Badanie wpływu danych początkowych na dokładność georeferencji bloku obrazów satelitarnych o dużej rozdzielczości przestrzennej

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 07. 07. 2015 r. o godz. 12.00 w sali 123 GG PW
[do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Krzysztof Bakuła

Doktorant na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

Promotor: Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof PW

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski   [recenzja do pobrania PDF]
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. AGH  [recenzja do pobrania PDF]
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii

Temat: Rola redukcji ilościowej danych wysokościowych pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego w procesie tworzenia map zagrożenia powodziowego

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 08. 07. 2015 r. o godz. 11.00 w sali 123 GG PW
[do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Mgr inż. Kamila Modelska

Doktorant na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

Promotor: Dr hab. inż Krystyna Czarnecka, prof PW

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner [recenzja do pobrania PDF]
AGH w Krakowie)
Prof. dr hab. inż. Edward Nowak [recenzja do pobrania PDF]
Politechnika Warszawska)

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii

Temat: Analiza uwarunkowań procesu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. 

Termin obrony rozprawy doktorskiej: 09. 04. 2015 r. o godz. 12.00 w sali 206 GG PW
[do pobrania...]

Streszczenie rozprawy doktorskiej [do pobrania...]

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych. [do pobrania...]

 

Dodatkowe informacje