W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacje dotyczące przedmiotów (zajęć) prowadzonych zdalnie przez jednostki zewnętrzne dla studentów Wydziału GiK

(wykaz aktualizowany)

Studium Języków Obcych

Od dnia 16.03.2020 wszyscy lektorzy SJO PW będą kontaktować się ze studentami swoich grup lektoratowych i przesyłać informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej oraz stosowne materiały dydaktyczne. Kontakt nastąpi na podane przez studentów adresy mailowe. Jeśli student nie dostanie żadnej informacji od lektora SJO do dnia 20.03.2020, powinien napisać mail do swojego lektora. Wszystkie adresy do lektorów SJO dostępne są na stronie internetowej: https://www.sjo.pw.edu.pl/studium-jezykow-obcych/lektorzy/ (wg podziału na języki).

---------------------------------------------------

“Fizyka” (dla kierunku GiK) i „Fizyka 2” (dla kierunku GI) dla 1. Roku (realizacja Wydz. Fizyki, dr Janusz Oleniacz):

1. czy i w jaki sposób zajęcia zostaną przeprowadzone w sposób zdalny z uwzględnieniem wszystkich form zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria)

Tak – jeśli chodzi o wykład. Nie - dla laboratorium, które ze względu na rozkład godzinowy w semestrze (tylko 10 spotkań) powinno się udać zrobić po uruchomieniu tradycyjnych zajęć.

Wykład w pierwszej kolejności przy pomocy systemu Microsoft Teams, jak też poprzez materiały udostępnianie poprzez strony WWW.

2. czy istnieje możliwość/konieczność przełożenia zajęć na termin późniejszy

Nie ma konieczności dla wykładu. Dla laboratorium również – o ile zajęcia ruszą po 14 kwietnia.

3. formy materiałów dydaktycznych i sposobu ich przekazania studentom

Dedykowana strona WWW przedmiotu z prezentacjami, zadania do wykonania samodzielnego w „Samouczku” oraz zespół w Microsoft Teams do interaktywnej pracy i wymiany materiałów.

4. formy oraz terminu konsultacji oraz możliwości sprawdzenia wyników zadań przez studentów

Konsultacje online w systemie Microsoft Teams w 3 terminach tygodniowo. Dodatkowe punkty za bieżące śledzenie wykładów (mini-quizy online). Automatyczne sprawdzanie postępów poprzez indywidualną pracę w systemie „Samouczek”. Test okresowy (1. z 3) w systemie online (Microsoft Forms lub Kahoot).

---------------------------------------------------

Matematyka 2 dla studentów 2 sem. studiów I-go st. nstacj. zaocz. na kierunku Geodezja i Kartografia, zdalnie (realizacja Wydz. MiNI, mgr Anna Zalewska)

Analiza Matematyczna dla studentów 2 semestru studiów I-go st. na kierunkach: Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, zdalnie, (realizacja Wydz. MiNI, dr Grzegorz Sójka, kier. przedm.), kody przedm.: 1060-GK000-ISP-2008, 1060-GI000-ISP-2005

Podstawy marketingu i finansów w przedsiębiorstwie - przedmiot wykł. dla studiów stacj. I-go st. sem. 6 na kierunku Geodezja i kartografia, zdalnie, jako e-kurs w OKNO PW, (realizacja - Wydz. AiNS, dr Agnieszka Tomczak)

---------------------------------------------------

Języki i techniki programowania 2 (wykład i ćwiczenia) - przedmiot dla studiów I-go st. sem 2 na kierunku Geoinformatyka, zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams (realizacja – Wydz. EiTI, mgr inż. Rajmund Kożuszek, Inst. Informatyki)

---------------------------------------------------

Matematyka dla studentów 1 sem studiów stacj. II-go stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia kod: 1060-GK000-MSP-1003, zdalnie, (realizacja Wydz. MiNI, dr Agnieszka Bogdewicz).

Prawa Człowieka i Prawo Rodzinne dla studentów 6 sem. studiów stacj. I-go st. na kierunku Gospodarka Przestrzenna, zdalnie, (realizacja Wydz. AiNS, Ks. Dr Jacek Połowianiuk).

 

Dodatkowe informacje